top of page
Posturolog Olav Ramstad

Posturolog Olav Ramstad

Eneste Nordmann med diplomeksamen fra GLEM ( Lyon Medisinske Studiesenter)

Utdannet i Posturologi, Nevrologisk Akupunktur (Auriculomedisin)

 Post Traumatisk Stressbehandling.

fullsizeoutput_1485_edited.jpg

POSTUROLOGI, postur, positur, posisjon, stilling.

 

Posturologi er læren om kroppens stilling i hvile og i bevegelse og behandling av alle forstyrrelser avledet av stillingen.

Det Posturologiske system har som oppgave å holde oss oppreist og i balanse. Disse funksjonene styres sentralt fra hjernen. Hjernen får informasjon fra nervesensorer om vektfordelingen på føttene, øyets stilling i kraniet og om kjeveleddets stilling. Forstyrrelser i vektfordelingen på foten eller spenning i øyemuskulatur \ kjeveleddsmuskulatur, fører til skjevheter, som fører til smerter, balanseproblemer og kognitive forstyrrelser.

 

Posturologi er nevrologisk vitenskap, som kan tilegnes på universiteter i Frankrike, Italia og USA, bl.a l`Academie de Medicine og American Academi of Neurologi, eller på spesialkurser hos Professor  Michel Marignan, Marseilles, Fr. ( verdens ledende posturolog ).

  

Dr. Marignan underviser ikke i ideer, men nevrologisk vitenskap av meget høy standard. Posturologi hos Marignan er nevrologi i verdensklasse, som kanskje bare en håndfull mennesker har kjennskap til. Det å studere hos  Dr. Marignan er ett privilegium.

Posturologi er en ny behandlingsform for smerter og forstyrrelser i rygg, nakke og ledd.  Det er 3 forskjellige grupper med plager som kan oppstå ved forstyrrelser i kroppens posturologiske system.

 

1.   skjevheter og smerter

2.   balanseproblem

3.   kognitive problemer.

 

1.   gjelder 80% av alle som har eks. gjentatte nakkesmerter, ryggsmerter, skiveutglidninger, kronisk hodepine, migrene, kroniske leddbetennelser ( ikke revmatiske ),slitasjer, kroniske idrettsskader etc.

 

2. balanseproblemer med unntak av svimmelhet hvor alt går rundt.

 

3.de fleste depresjoner hvor pasienten ikke har en spesifikk årsak til sin depresjon, konsentrasjonsproblemer,innlæringsproblemer  ca 80 % av alle med dyslexi har ett posturologisk problem.

 

Dette er kun noen eksempler på plager hvor posturologien kan hjelpe.

 

Posturologi er ikke en alternativ behandlingsform, det er primært fysioterapeuter og leger som jobber med dette.

Men den representerer en helt ny måte å tenke på.

 

Evnen til å stå oppreist hos mennesket er meget sårbar, hvilket forklarer den høye frekvens av dysfunksjoner. Det moderne mennesket er født med umodent posturologisk system, som skal utvikles på tross av mange forstyrrende elementer.

 

Kroppen tillater stående stilling grunnet tonus i musklene. Noen muskler ( toniske ) benyttes til å støtte skjelettet, således kan vi stå oppreist. Andre muskler ( fasiske ) benyttes til å bevege seg med. De fasiske musklene kan vi selv kontrollere.

 

De toniske muskler avgjør hvilken kurvatur ryggen har, hvordan hvert enkelt ledd står i forhold til hverandre samt vinkelen på skulder og bekken, dvs. hele kroppens stilling. Hvis ryggen er skjev, ett ledd flytter litt på seg, rotasjoner eller det oppstår muskelspenninger fører dette ofte til smerter. Innenfor enhver tilgjengelig terapiform avspenner man muskelen eller setter leddet på plass for å fjerne smerten.

 

 

Posturologi har en annen vinkling:

 

Posturologien fjerner årsaken til ulik muskeltonus, ved å regulere de toniske musklers styringssystemer. Det betyr at selv meget store skjevheter og smerter forsvinner  kort tid etter den posturologiske reguleringen. Denne setter punktum for tilbakevendende smerter, som skyldes skjevheter og spenninger. 80% av alle smerter i hodet, rygg og ledd skyldes tonusproblemer.

 

Hjernen regulerer automatisk tonus i de toniske musklene utifra informasjoner hjernen får fra kroppen. Disse informasjonene fra kroppen kommer hovedsakelig fra føttene, det indre øret og øynene. Den statiske balansen hos stående mennesker eller hos mennesker i bevegelse hviler på en eneste strategi: å holde reaksjonen av vårt tyngdepunkt midt på et bestemt areal på gulvet.

 

Man kan avspenne muskler eller sette på plass ledd gjentatte ganger, men hvis hjernen får opplysninger fra kroppen om at et ledd skal stå på en bestemt måte, vil leddet innta den stillingen igjen og igjen, for å opprettholde likevekten, på tross av at det gir smerter og skjevheter.

 

Posturologien kan regulere de opplysningene hjernen får om kroppens stilling, således at de ikke virker forstyrrende. Kroppen inntar da omgående den stillingen den er konstruert for. Musklene slapper da av og rygg og ledd får rett belastning. På denne måten unngår man smerter til tross for slitasje og skader.

 

Reguleringen  består i å sette små nåler i nervepunkter i øret, legge millimeter-tynne innlegg på sålene, eller vurdere om briller eller bitt må justeres.

 

Det posturologiske system utnytter den intelligens nervesystemet har til å komponere den optimale stilling i enhver situasjon.

 

Effektiv posturologisk behandling krever også at utøveren er utdannet i bruk av nervepunkter på øret/Fransk Auriculomedisin.

bottom of page